Angst

Angst


Angst er en naturlig og hensigtsmæssig følelse, som sætter mennesket i stand til at reagere fysisk, hvis der er fare på færde. Hvis du pludselig står i en farefuld situation, vil din krop reagere på en måde, så du finder kræfter til at flygte, kæmpe og passe på dig selv. Det er derfor helt nødvendigt, at vi mærker angst.


Nogen gange kan kroppen dog føle angst, selvom du ikke er i en – objektivt set – farefuld situation. Det kan virke meget voldsomt. Du føler, du er ved at blive sindssyg, eller at du ikke kan kontrollere dine reaktioner. At angsten pludselig dukker op i hverdagen, kan skyldes stress. Det kan også være, fordi man har lært nogle uhensigtsmæssige mønstre på grund af belastende omstændigheder tidligere i livet.


Ofte sker der det, at du overvurderer, hvor galt det kan gå. Samt undervurderer, at du kan klare den situation, der bekymrer dig. Når noget vækker ubehag i os, vil vi helst undgå det; men det er faktisk det værste ved angsten; at den bliver næret og vokser, hver gang vi undgår det, vi frygter. Det hedder undgåelsesadfærd.

Når vi bliver nødt til at gøre noget, der føles ubehageligt, kan vi også finde på ting, der beroliger os - det kalder vi sikkerhedsadfærd. Det kan være, at du altid drikker lidt ekstra, inden du skal mødes med venner i byen, for så bliver det mindre ubehageligt, at skulle gå alene gennem gågaden.


Derfor handler en vigtig del af behandlingen af angst om eksponering. At gøre nogle af de ting, du ikke tror, du kan klare. Først skal vi naturligvis forstå, hvilke bekymringer eller skræk-scenarier, der dukker op i dit hoved, ved tanken om at skulle gøre noget, der vækker ubehagelige eller ængstelige følelser. Dernæst formulerer vi nogle konkrete opgaver, som du skal øve dig på. De skal øves igen og igen; så din hjerne efterhånden bliver overbevist om, at det ikke er så farligt, som tankerne fortalte dig.


Her kan du læse om symptomer på angst.