Angst-symptomer

Angst-symptomer


Angst-symptomer kan opdeles i fire grupper:


1) Selve angstfølelsen - lige fra den lettere nervøsitet og uro til den voldsomme panikfølelse med angst for at dø eller blive sindssyg.


2) Kropslige/fysiske symptomer - herunder især hjertebanken, trykken for brystet, mundtørhed, rysten, prikkende/snurrende fornemmelse i hænder og fødder, svedtendens, maveproblemer, kvalme, uvirkelighedsfølelse, åndedrætsbesvær, kvælningsfornemmelse og svimmelhed.


3) Tanker relateret til angsten - f.eks. bekymringer og forestillinger om faretruende begivenheder, udvikling af sygdom eller død. Social latterliggørelse eller kritik. At tænke "jeg besvimer" eller "jeg mister kontrollen" eller "jeg dør/bliver sindssyg" er helt almindeligt. Sådanne katastrofetanker øger i sig selv angsten. Sådan etableres en ond cirkel: angsten for angsten.


4) Undgåelsesadfærd - man undgår de objekter, steder og situationer, der giver angst. Flygter fra angstfremkalende situationer. Eller man udvikler sikkerhedsadfærd ved at kontrollere mest muligt.Angst er ligesom en indre alarm, der vækker kropslige og psykiske reaktioner, som signalerer, at der er fare på færde.


Angstsymptomer har en klar funktion: at gøre kroppen klar til kamp eller flugt. Mange af de kropslige oplevelser, der er forbundet med angst - og som skræmmer os - har faktisk en vigtig funktion i denne forbindelse.


Man kan opleve, at hjertet banker voldsomt.

Den forhøjede hjerteaktivitet med øget puls og blodtryk har til formål at øge ilttransporten i blodet. Således pumpes blodet til de store muskelgrupper, hvor der er mest behov for energi - f.eks. hvis man skal løbe eller kæmpe. I samme åndedræt føres blodet væk fra hud, fingre, tæer - for det er ikke de fin-motoriske funktioner, der nødvendigvis er brug for, når der skal kæmpes. Det medfører, at der kan opstå en sovende eller prikkende fornemmelse i disse områder.


Man kan opleve, at man trækker vejret hurtigt.

Den hurtige vejrtrækning har til formål at øge ilttilførslen til blodet.

Når man hyperventilerer, kan man dog opleve åndenød, kvælningsfornemmelser, brystsmerter og/eller svimmelhed.


Man kan opleve, at man sveder meget.

Kroppen skaffer sig af med den producerede overskudsvarme ved at øge svedproduktionen.


Man kan opleve at være tør i munden eller have kvalme (eller oplevelsen af at have "sommerfugle i maven").

Det skyldes, at kroppen nedsætter fordøjelsen for ikke at bruge unødvendig energi. I den forbindelse nedsættes produktion af spyt også, hvorfor munden kan føles tør.


Man kan opleve, at man er hyper-opmærksom og farer sammen ved pludselige lyde eller bevægelser.

Det skyldes, at kroppen skærper opmærksomheden til automatisk at fokusere på mulige farekilder.


Man kan opleve, at synet bliver påvirket. Nogen beskriver "prikker for øjnene" eller et sløret syn.

Det skyldes, at pupillerne udvider sig for at slippe mere lys ind, så synet bedres.


Man kan opleve at føle sig anspændt, eller at man ryster eller har ondt i musklerne.

Dette skyldes, at der sker en øget spænding i musklerne, for at være klar til kamp eller flugt. Det medfører også, at man har svært ved at falde i søvn.