Til dig, der er ny klient

Til dig, der er ny klient i min klinik.


Her er lidt praktisk information.


Klinikken ligger i Kongensgade 27, 2.sal. Lige på hjørnet af Slotsgade og Kongensgade.

Ejendommens hovedindgang ligger lige mellem to herretøjsforretninger: Bertoni og Tøjeksperten.


En konsultation ligger typisk i tidsrummet 8.00 til 15.00.


En konsultation varer typisk 50 minutter.

Den starter med en snak om ”siden sidst”, hvor vi følger op på, hvad vi f.eks. talte om sidste gang. Dernæst vælger vi ud, hvad der skal være fokus på i dagens session. Og vi slutter af med at opsummere og vælge, hvilke hjemmeopgaver, du skal arbejde med til næste gang.


Jeg skal lære dig at kende for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

De første konsultationer vil derfor ofte have fokus på udredning – hvor jeg vil vide mere om dig, dit liv og din livssituation, samt hvilke problemstillinger, du ønsker hjælp til.


Betaling sker enten kontant, via MobilePay eller via netbank. Læs mere herom under ”Betaling”.


Afslutningen af et forløb er vigtigt. Det er derfor vigtigt, at du ikke bliver væk, fordi det går godt, eller fordi samtalerne ikke hjælper. Det er godt at få samlet op og talt om strategier for fremtiden og forebyggelse af tilbagefald.


Det er vigtigt, du melder afbud, hvis du ikke kommer til aftalt tid, for ellers kommer du til at betale alligevel. (Læs mere herom under ”Betaling”)

Du bedes melde afbud hurtigst muligt – send gerne en sms i weekenden/om natten, hvis det gør det lettere at huske at give besked.

Hvis vi har en aftale, og du ikke dukker op, sender jeg dig en sms efter ca. 10 minutter. Så vi kan finde ud af at lave en ny aftale. Og for at sikre, at du ikke kommer dagen efter, hvis vi nu har taget fejl af hinanden og har noteret forskellige datoer.


Hvis jeg møder dig i en anden sammenhæng – ude i den virkelige verden – vil jeg altid hilse diskret på dig (smile eller nikke), hvis jeg ser dig. Jeg vil aldrig komme hen og begynde en samtale.  Hvis du er sammen med nogen, og de opdager, at jeg hilser, er du altid velkommen til at sige, at du ikke aner, hvem jeg er; at jeg er din mors mærkelige veninde eller din brors sindssyge eks-kæreste! Hvis jeg er sammen med nogen, og de spørger, hvem du er, svarer jeg typisk, at ”det kan jeg ikke huske; måske en fra fitness, ungernes skole, et kursus” etc!ORIENTERING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER


Jeg er - som psykolog - forpligtet ved lov til at føre journal over vores samtaler. Disse journaler opbevares elektronisk på en sikker server. På denne server ligger de personfølsomme data, jeg må have om dig. Disse data skal opbevares 5 år fra vores sidste samtale, hvor de vil blive slettet. Hvis jeg har oplysninger om dig i papirform, arkiveres disse i aflåst arkivsskab. Disse makuleres også efter 5 år.

Du har på ethvert tidspunkt ret til at få oplyst hvilke data, jeg har om dig. Man må ikke slette i en journal, men man kan altid tilføje en rettelse.


Jeg har tavshedspligt. Det betyder, at jeg ikke informerer nogen om, at du ”går til psykolog” hos mig. Jeg informerer ingen om, hvad vi taler om – heller ikke lægen eller kommunen - uden dit samtykke.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig. Jeg kan på samme måde give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Hvis du har en henvisning fra lægen, skal jeg kort give din læge besked om, at vi har startet et forløb. Derfor skriver jeg kort til din læge, at vi nu har haft vores første samtale – og hvad vi skal arbejde med i behandlingen, hvis dette er formuleret.

Jeg skal også give besked til din læge, når vi afslutter forløbet.

 

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Ligeså har jeg pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg vil dog naturligvis altid informere dig om dette først.

 

Hvis nogen betaler for dine samtaler, sender jeg faktura til dem (forsikring, kommune osv.). Faktura sendes uden dit navn og adresse, så man kan ikke ud fra fakturaen identificere dig.


Når du er henvist via egen læge, er jeg forpligtet til at sende startbrev og slutbrev til lægen ifm. dit forløb. Det skal du naturligvis give samtykke til.

 

Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

 

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så lad mig det vide. Ellers kan du kontakte Datatilsynet, der udstikker de rammer for opbevaring af oplysninger, som jeg følger.

 

DATAANSVARLIG: Tina la Cour, cand.psych., cvr 30434587.

 

LOVE OG REGLER:

Om journaler: Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

 

Om samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

 

Om pligt til at underrette om fare: Sundhedsloven paragraf 41.

 

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 153.

 

Om at klage over min behandling af dine oplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk