Om Tina

Om Tina


Jeg er født i 1973 – og har boet i Odense, indtil gymnasiet var slut.

Jeg er uddannet fra Århus Universitet som psykolog i 2000. Jeg har siden boet i København og arbejdet i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Næstved Kommune, samt i Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune.

Jeg flyttede tilbage til Odense i 2006 med mand og børn, der nu begge er teenagere. Her startede jeg egen praksis som psykolog op.


Jeg er vild med at være psykolog. Jeg er psykolog, fordi det er vanvittigt spændende. Jeg får lov til at tale med mennesker, der har truffet en beslutning om at forandre noget i deres liv.

Jeg er god til at møde mennesker, hvor de er – og jeg sætter en ære i ikke at være for ”alvorlig” eller ”intellektuel”. Jeg er god til at være omsorgsfuld, når man har brug for det – men jeg er også god til at kalde en spade for en spade og udfordre dig, hvis situationen kræver det. Jeg er en uhøjtidelig person, som kan lide at grine – og vi griner faktisk ret ofte inde på mit kontor!


Jeg har talt med alle slags mennesker i min psykologpraksis. Folk med arbejde og uden arbejde…ufaglærte og højtuddannede… Unge mennesker, der ikke har det godt med sig selv; er usikre på, hvad de vil med og forventer af livet - og som måske skærer i sig selv, har spiseforstyrrelser eller misbrug. Voksne, der føler, deres liv har formet sig anderledes, end de havde håbet – privat og på arbejde. Forældre, der synes, hverdagen med børnene er blevet for svær; for travl; for fuld af konflikter med de små mennesker. Og rigtigt mange, der bare er ramt....af for meget af det hele, mærker stress symptomerne og tristheden og trænger til at gøre status på nu og her.


Fælles for dem alle er ønsket om forandring.


Fælles for dem alle er, at de ønsker at blive taget alvorligt.


Jeg har lært utroligt meget af alle de mennesker, der har været forbi mit kontor. Hver gang bliver man lidt klogere på mennesket; hvor kompliceret livet kan være; men også hvor ens vi alle er i de ting, vi ønsker for os selv og vores familie.


Jeg arbejder hele tiden på at sikre et højt kvalitetsniveau i min arbejdsmetode. Jeg efteruddanner mig løbende. Jeg er nu specialist i både psykoterapi og krisepsykologi. Det betyder en masse specialiserede kurser på højt niveau. Derudover får jeg løbende supervision af andre psykologer.

Jeg er også blevet specialistgodkendt som supervisor. Så jeg superviserer rigtigt mange psykologer; nyuddannede og dem, der har mange års erfaring. Det er en kæmpe fornøjelse, fordi jeg lærer så meget af mine dygtige fagfæller.Uddannelser - kurser - konferencer - workshops:


"Kunsten at overleve i en digital verden" ved læge Imram Rashid. 21-10-2019


"Through the lens of affect psychology" ved psykolog Mary Lamia. 4-10-2019


"PSE - Present State Examination" ved psykolog Ann Suhl Kristensen. 2 dage i august 2019


"Omsorgstræthed og egenomsorg" ved psykolog Janne Høgh. 9-5-2019


"Belastningspsykologi" ved psykolog Rikke Høgsted. 22-3-2019


"Ruminations-fokuseret kognitiv adfærdsterapi" ved psykolog Stine Bjerrum Møller. 4 dage i november og december 2018


"Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer" ved psykolog Louise Svendsen. 2 dage i maj/juni 2018


"Psykologisk debriefing" ved psykolog Jacob Inge Kristoffersen. 2 dage i februar 2018


"Childhood Trauma and Brain Development" ved psykolog Bruce Perry. 3-11-2017


"Compassion fatigue/omsorgstræthed/medfølelsestræthed/sekundær traumatisering/udbrændthed" ved psykolog Lars Hugo Sørensen. 2-2-2018


"Uddannelse i supervision" ved psykologer Helle Frelle-Petersen, Rikke Bøye, Hanne Nielsen, Birgitte Petersen og Judy Gammelgaard. 5 dage i marts til maj 2017


"Fra talentafvikling til talentudvikling - kulturforandring i idræt" ved psykologer Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund. 23-8-2017


"Incorporating Significant Others to Maximize PTSD Assessment and Treatment" ved psykolog Candice M. Monson. 2 dage i maj 2017


"Lejrbålsmetode" ved psykolog Per Isdal. 16-5-2017


"Compassion focused therapy and the mind of the therapist" ved psykolog Paul Gilbert. 2 dage i marts 2017


"Sekundær traumatisering" ved psykolog Per Isdal. 25-11-2016


"Søvnforstyrrelser" ved psykolog Ida Kran. 30-9-2016


"Kognitiv grunduddannelse i kognitive behandlingsformer" ved psykologer Lene Iversen, Peter Rasmussen og Lone Husby, samt psykiater Bodil Andersen. 102 timers undervisning og træning + 60 timers supervision fra 3-9-2014 til 10-6-2016


"Cognitive-behavioral therapy workshop: Using Mind over Mood to Build Client and Therapist Skills" ved psykolog Christine Padesky. 2 dage i maj 2016


"Kriseberedskab - kan vi optimere den psykologiske indsats efter katastrofer eller terror?" ved psykologer Chris Brewin, Sara Freedman, Grete Dyb og Ask Elklit. 8-1-2016


"Minding the body - om psykoterapi ved selvskade og spiseforstyrrelser" ved psykolog Finn Skårderud. 30-10-2015


"Det socialpsykologiske samarbejde" ved psykolog Merete Strømming og konsulent Jørgen Andersen. 7-5-2015


"Undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne" ved psykologerne Nina Madsen Sjö og Ann-Marie Low. 2 dage i december 2014


"Effektmåling" ved psykolog Joel Boukris. 8-9-2014


"Sårbare unge - uanede muligheder" ved psykiater Søren Hertz. 30-4-2014


"Fra rotter i labyrinter til moderne psykoterapi: hvad skal vi bruge behaviorismen til?" ved psykolog Henriette Rønhof Sloth. 4-9-2013


"NEO-PIR - klinisk testning" ved psykologer Christian Møller Pedersen, Claus Werchmeister og Louise Meldgaard Bruun. 3 dage i august og november 2013


"Psykofarmakologi for psykologer" ved psykiatere Poul Videbech og Raben Rosenberg. 2 dage i september 2013


"Erklæringsudformning, formidling" ved psykolog Ask Elklit. 14-6-2013


"Supervision af andre faggrupper" ved psykolog Benedicte Schilling. 2 dage i januar 2013


"Sorg og krise hos børn" ved psykolog Atle Dyregrov. 2 dage i november 2012


"Assessment" ved psykologer Christian Møller Pedersen og Claus Holgere Werchmeister. 2 dage i august og 2 dage i oktober 2012


"Behandling og interventioner efter traumer" ved psykolog Tine Jensen. 15-6-2012


"Sorg og krise hos voksne" ved psykolog Mai-Britt Guldin. 2 dage i april 2012


"Angst og angstbehandling" ved psykologer Nicole Rosenberg og Jon Frederickson. 13-3-2012


"Lovgivning og etik i relation til psykologarbejdet indenfor voksenområdet" ved psykolog Jytte Gandløse og jurist Elisabeth Brinch. 2 dage i januar 2012


"Differentialdiagnostik" ved psykologer Christian Møller Pedersen, Nicole Rosenberg, Torben Østergaard Christensen, Dorthe Damm og Louise Meldgaard Bruun. 4 dage i november 2011


"Forskning og formidling" ved psykolog Susanne Bargmann og Scott Miller. 5 dage i september 2011


"Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori" ved psykiater Morten Kjølbye. 3 dage i marts 2011


"Efteruddannelse i psykotraumatologi" ved psykolog Ask Elklit 7 dage i september til november 2010


"Psykodynamik, parallelproces og supervision" ved psykolog Claus Haugaard Jacobsen. 9-11-2010


"Valg af interventionsformer" ved psykolog Krista Nielsen Straarup. 2 dage i september 2010


"De voksne børn" ved psykolog Inger Thormann. 24-8-2010


"Klinisk Sexologi" ved psykolog Bo Møhl. 2 dage i maj 2010


"Det moderne parforhold og samlivsforstyrrelser" ved psykolog Bo Møhl. 27-10-2009


"Psykotraumatologi, teori og praksis" ved psykolog Anders Korsgaard Christensen. 2 dage i september/oktober 2009


"Videregående uddannelse i ACT - Acceptance and Commitment Therapy" ved psykologer JoAnne Dahl og Tobias Lundgren. 9 dage i marts til juni 2009


"ACT - Acceptance and Commitment Therapy" ved psykolog JoAnne Dahl. 27-5-2009


"Depressionsbehandling med IPT - Interpersonal psychoterapi" ved psykolog Ron Frey. 28-1-2009


"Introduktionsuddannelse i ACT - Acceptance and Commitment Therapy" ved psykologer JoAnne Dahl og Tobias Lundgren. 4 dage i oktober og december 2008


"Coaching for psykologer" ved psykolog Anne-Mette Thomsen. 3 dage i oktober 2007 og januar 2008


"Uddannelse i systemisk metode" ved DISPUK. 110 timers undervisning fra januar 2003 til december 2003


"Mediation" ved psykolog Eva Resting. 2 dage i maj 2002


"De svære børnesamtaler" ved psykolog Ingrid Gehl. 2 dage i november 2001


"Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog - en behandlingsfilosofi" ved Peggy Claude-Pierre. 5-11-2001


"Fokus på spædbørnsfamilier - forebyggende tværfagligt og tværsektoriel indsats" ved psykolog Svend Aage Madsen, læge Lene Jørgensen, jordemoder Susanne Andersen, overlæge Anne Mette Skovgaard og sundhedsplejerske Anne Dorthe Roland. 4 dage i september 2001


"Fokus på spædbørnsfamilier - forebyggende tværfaglig og tværsektoriel indsats" ved psykolog Svend Aage Madsen, overlæge Anne Mette Skovgård, Socialrådgiver Annie Pedersen og psykolog Margareta Berg Brodén. 4 dage i maj 2001


"Psykologernes funktion" ved psykolog Grethe Bruun. 29-3-2001


"Psykologen som konsulent" ved psykologer Henning Strand og Freddy Sahl. 2 dage i december 2000


"Marte Meo - introduktion" ved terapeut Kirsten Bork. 4-12-2000


"At udvikles gennem at udvikle - udvikling og kvalitet i psykosocialt arbejde" ved professor i psykologi Pär Nygren. 2-10-2000


"Konsulentuddannelse for organisations- og uddannelseskonsulenter" ved psykologer Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen. 2 dage i august 1999Ansættelser:


Psykolog i PPR, Næstved Kommune fra september 2000 til april 2001


Psykolog i Familierådgivningen, Vallensbæk Kommune fra maj 2001 til maj 2007


Egen praksis hos Psykologerne-Fyn i Odense siden maj 2007.

Ydernummer i Region Syddanmark siden 1. juni 2008Autoriseret af Psykolognævnet 25-10-2002


Godkendt som specialist i Psykoterapi, voksne 27-10-2015


Godkendt som specialist i Psykotraumatologi 4-6-2018


Godkendt som supervisor i psykoterapi på specialistniveau 9-1-2020