Behandling

Behandling


Der kan være mange grunde til at søge hjælp hos en psykolog. Fordelen ved at tale med en psykolog kan være, at man taler med en person, der står udenfor problemstillingen; og som står udenfor dit liv og din omgangskreds. Og netop derfor kan forholde sig nøgternt og professionelt til problemstillingen. Gennem afklarende og udfordrende spørgsmål i tillidsfulde og trygge rammer, kan du få mulighed for at sætte ord på dine tanker og følelser og blive klogere på din situation.


Jeg arbejder – som udgangspunkt – ud fra den systemiske metode og den kognitive metode.


Den systemiske metode har fokus på, hvordan dine reaktioner – din adfærd og dine tanker og følelser – kan forstås ud fra den kontekst, du befinder dig i. Kontekst handler om de relationer og sammenhænge, du befinder dig i – på jobbet, i familien, i din fritid.


Den kognitive metode har fokus på, hvordan dine tanker – og især dine fortolkninger af de oplevelser, du har – har indflydelse på dine følelser og din adfærd.


Den kognitive metode ændrer sig hele tiden. En nyudvikling indenfor den kognitive metode er ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Indenfor ACT anskues perioder med smerte og ubehag som en uundgåelig del af livet som menneske. Faktisk er tanken, at smerte kun gøres værre, når vi forsøger at skubbe den væk og undgå den. Derfor skal vi turde se smerten i øjnene og lære at leve med den. Så vi i stedet for at bruge kræfterne på at undgå ubehaget, kan skabe mere handle-fleksibilitet og bevæge os i retningen af det liv, vi faktisk ønsker at leve.


Det kan være svært at ændre på sine vaner – sine måder at tænke om sig selv på – sine måder at være sammen med andre mennesker på.


Psykologen har uddannelsen og erfaringen i at hjælpe dig.


Men det er selvfølgeligt primært dig selv, der gør den store del af arbejdet.


At gå til psykolog er ikke hokus pokus… Der er sjældent lette, magiske løsninger på vores problemer. For vores problemer er ofte resultatet af vaner, vi har trænet gennem vores liv. Derfor sker forandring ikke kun ved, at psykologen siger ”sådan skal du gøre”, og så gør du det! Det er hårdt arbejde, hvor du – i din hverdag - skal arbejde på at opdage gamle vaner og øve dig på nye. Det er også spændende arbejde, hvor du typisk opdager nye sider af dig selv. Og det behøver ikke vare ½ år i ugentlig terapi at skabe forandringer i sit liv. Nogen gange er 4 eller 5 samtaler tilstrækkeligt til at skabe en nødvendig forandring… Nogen gange er det små bitte hverdagsting, som du skal øve dig i at gøre anderledes - alt afhængig af problemstillingen, naturligvis.


Jeg tænker om mit arbejde sådan, at jeg er ligesom en detektiv eller en antropolog. Det er min opgave som psykolog at gøre mit yderste for at forstå dig, dine følelser og tanker; samt skabe mening for dig. Gennem afklarende spørgsmål og ideer til forståelse, skaber en psykolog tid og plads til, at du kan tænke dig godt om og tale om det, som du måske normalt ikke får talt om. Formålet er, at du bliver klogere på dig selv.


Som uddannet psykolog er jeg i stand til at møde dig hvor du er – uden at jeg pådutter dig mine egne holdninger og livsanskuelser. Du er dig selv med dine egne ideer om dit liv. Min uddannelse – og vel også bare den jeg er – gør, at jeg kan møde dig uden fordomme og moralske belæringer. Jeg er jo også selv mor, datter, søster, kollega, veninde og ægtefælle – men du kan ikke nødvendigvis bruge mine erfaringer i dit liv.


At være psykolog handler også om, at jeg har en etisk bevidsthed og forpligtelse i forhold til, hvordan man skal behandle mennesker.

Som psykolog har man – ligesom præsten og lægen – tavshedspligt.