Betaling

Priser


Individuel behandling / supervision

Typisk 1100,- per konsultation (50 min) eller efter aftale.


Par-samtaler / familie-samtaler

Typisk 1800,- per konsultation (90 min) eller efter aftale.


Prisen aftales individuelt for øvrige psykologydelser; herunder f.eks. længere supervisionsforløb på minimum 10 gange eller krisebehandling.


Hvis du har en sundhedsforsikring – om den er privat eller via dit arbejde – kan du med fordel undersøge, om den dækker for psykologbehandling. Nogen gange dækker en almindelig familieforsikring også for samtaler hos psykolog. Hvis dit forsikringsselskab betaler for behandlingen, lægger du almindeligvis selv ud for samtalerne og afregner bagefter med forsikringsselskabet.


Jeg er standset med mit samarbejde med Falck.

Hvis du alligevel ønsker samtaler med mig, kan du kontakte dit forsikringsselskab og informere dem om, at du alligevel ønsker samtaler med mig udenom Falck.

De fleste forsikringsselskaber giver nemlig mulighed for frit psykologvalg.

Du kan eventuelt begrunde dit ønske med, at vi tidligere har haft et samtaleforløb, hvis det er tilfældet. At du har tillid til mig, og jeg allerede har kendskab til dig, hvilket typisk vil lette problemafgrænsning, så vi hurtigere kan arbejde med at skabe den ønskede bedring og forandring.


Du kan også benytte en henvisning fra lægen i min klinik.

Med en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til psykologbehandlingen. Din andel bliver således lavere end normalprisen for psykologsamtaler. Klientandelen ved første konsultation er 419,58 kr. for første konsultation og 349,87 kr. for efterfølgende konsultationer. Beklager de mærkelige beløb; de bliver bestemt af Region Syddanmark.

Hvis du er medlem af ”danmark”, får du refunderet en del af din egenbetaling per samtale (200 kr. per gang).


Afregning kan ske på følgende måder.

Du kan betale ved hver konsultation med MobilePay på nummer 63499 (MyShop) eller kontant. Du kan også få en faktura med hjem til betaling via netbank.

Kontonummer er 3409-12490437 (Danske Bank).


Hvis du er i tvivl, om du kan få en henvisning til psykologsamtaler, skal du kontakte egen læge. Det er lægen, der vurderer, om du er berettiget til en henvisning.


Følgende grupper er berettiget til tilskud til psykologbehandling:

Røveri-, volds- og voldtægtsofre

Trafik- og ulykkesofre

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald

Personer, der er har forsøgt selvmord

Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Personer, der inden de fyldte 18 år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

Personer med let til moderat depression - skal være fyldt 18 år

Personer med angst-tilstande - skal være fyldt 18 år


Hvis du er mellem 18 og 21 år - og du har en henvisning fra lægen vedrørende angst eller depression - er samtalerne hos mig gratis.Afbud


Du har naturligvis mulighed for at kontakte mig for at ændre vores tid.


Afbud bedes meldes så hurtigt som muligt – og senest kl. 16.00 dagen før den aftalte tid (også gerne om søndagen, hvis vi har en aftale om mandagen). Dette af hensyn til mine andre klienter - som jeg så kan nå at tilbyde tiden til.


Hvis du ikke melder afbud eller glemmer at komme til aftalte tid, vil du stadig komme til at betale for den tid, jeg havde sat af.

Hvis du har en lægehenvisning, skal du betale samme beløb, som du normalt skulle betale, svarende til klientandelen. Anden gang, du glemmer at komme, betaler du to gange det beløb, du ellers skulle betale.

Hvis du betaler af egen lomme - uden henvisning - skal du betale 500 kr.

Hvis din forsikring betaler, regnes konsultationen som en anvendt gang ud af det antal timer, forsikringen har bevilget.


Du kan melde afbud ved at ringe eller skrive sms på tlf. 26252425 - dit afbud er først registreret, når jeg bekræfter at have modtaget beskeden.