Depressions-symptomer

Depressions-symptomer

 

Her beskrives nogle af de mest almindelige symptomer, man kan have, hvis man er ramt af depression. Ikke alle ramte har alle symptomer.


Nedtrykthed

Alt er gråt, når man er deprimeret. Man kan tale om en lammelse af følelseslivet. Når man er ramt af depression, kan det være svært at mærke kærlige følelser for f.eks. sin familie. Det er både skræmmende og pinefuldt, og mange med depression føler sig som forkerte eller onde mennesker, fordi de ikke kan mærke de følelser, som de så gerne vil have.


Selvbebrejdelser

Næsten alle mennesker, der er ramt af depression, kender til selvbebrejdelser. Konstante bebrejdelser af sig selv over, at man ikke kan tage sig sammen. Eller bebrejdelser over noget, man har gjort engang - måske endda for meget længe siden.


Energiløshed

Det er svært, hvis ikke umuligt, at tage sig sammen. Man føler sig træt og uden energi, så det kan være enddog meget vanskeligt at passe sit arbejde eller tage sig af sine børn.

For pårørende, kan det være svært at forstå, at en person pludselig virker uden interesse for det, der førhen var vigtigt.


Søvnforstyrrelser

Det er ikke usædvanligt, at man har meget svært ved at falde i søvn; at man måske vågner flere gange i løbet af natten; eller at man vågner alt for tidligt om morgenen. Det betyder, at en person ramt af depression, slet ikke får den nødvendige søvn til at mobilisere de kræfter, der skulle bruges til at kæmpe med sygdommen. Ofte betyder det også, at depressionen er værst om morgenen.


Koncentrationsbesvær

Hjernen stopper med at fungere normalt, når man har en depression. Faktisk skrumper dele af hjernen. Det mærker man ved, at det er svært at koncentrere sig - svært at huske - svært at planlægge og overskue - svært at beslutte de mest simple ting.


Selvmordstanker

Tanker om, at man ikke er noget værd; at man ødelægger livet for andre, fordi man er så ringe et menneske, der ikke kan tage sig sammen; at man ikke fortjener at leve, er helt almindelige tanker, når man er deprimeret. Sådanne tanker kan føre til tanker om selvmord. Det skal man tage alvorligt.


Appetitforstyrrelser

Almindeligvis har man næsten ingen appetit, når man er ramt af depression. Man har ikke lyst til mad - og maden smager ikke af noget. Det kan føre til stort vægttab.

I få tilfælde ses en stærkt forøget appetit - nogle mener, at det især er i forbindelse med "vinterdepressioner", at dette er tilfældet.


Angst og indre uro

Nogle oplever også angstanfald i forbindelse med en depression. Eller en fornemmelse af konstant indre uro og rastløshed. Det kan være meget pinefuldt, fordi det er svært at finde hvile.


Tvangstanker

Nogle oplever stærke og pinefulde tanker om f.eks. at skade en person, man holder af eller overdreven angst for bakterier. Det kan også være uhyggelige billeder, man har i sit hoved.


Nedsat sexlyst

At miste lysten til sex er helt almindeligt, når man er ramt af depression.